STARTPAGINA

Ga terug naar de startpaginaInformatie over onze verenigingLid worden. Hoe werkt het, wat kost het en wat gebeurt er daarna?Informatie over wat u zoals kunt tegenkomen binnen de schietsportWedstrijdkalender en uitslagenContactgegevens van vereniging en secretariaat en een routebeschrijvingVeel gestelde vragen. Hier vindt u vrijwel altijd een antwoord


       

VCP
VertrouwensContactPersoon


wij zijn een VSK vereniging
(Veilig Sport Klimaat) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Arrangementen
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Laatste update:
08 augustus 2023 
22:00

Disclaimer
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DOWNLOADS

Openingstijden


Maandag: 19.00-21.00

junioren

Dinsdag 19.30-22.00:
alle disciplines op de 25m baan en 1x per 2 weken training Duel. Op de 12m banen alleen KKG / KKK / LP / LG en training Militair Pistool en Service Pistol

Woensdag 19.30-22.00:
alle disciplines op de 25m baan en kleinkaliber disciplines en lucht op de 12m banen, tevens instructie oudere jeugd en aspiranten

Donderdag 19.30-22.00: alle disciplines op de rechter 25m baan elke week MP & SP en op de linker 25m baan en kleinkaliber disciplines en lucht op de 12m banen

Zaterdag: 15.00-17.30
alle disciplines op de 25m baan. Uitsluitend  lucht op de 12m banen
 

 

Lidmaatschap 2024


Juniorleden
(t/m 17j):
Contributie €102,00
KNSA €17,-
Gehoorbescherming €10,-

Seniorleden:
Contributie €157,50
KNSA €42,50

65+ leden:
Contributie €147,50
KNSA €42,50

Entreekosten:
KNSA €42,50,-
Vereniging (senior) €42,50
Junior (t/m 17) €21,25


 


TC Prijzen 2024


Prijslijst TC


Wie is wie?


Het Bestuur

De Technische Commissie

Onze Instructeurs

De Barcommissie

Juniorencommissie

Commissie van Beroep

Wapens en Techniek


 

DOWNLOAD /bekijk


Statuten en HHR

AVG

Informatie bulletin
en Eigen Verklaring


Inschrijfformulier Junioren met Eigen Verklaring junior en ouder

Baandiensten

Aanvraagformulier VOG

Routebeschrijving

Optiebon vuurwapen

WM3 formulier

WM32-formulier

aanvraag erkenning
gebruik explosieven
civiel gebruik


Circulaire WM-2018

Veiligheids- en Baanreglement

Protocol Wapens en Munitie

Protocol voor deelname aan disciplines

Opzeggen

Wet Wapens en Munitie

SVPH NieuwsBrieven

Notulen ALV / BLV


Schotbeeld analyse

Selectietabel Wapenfases

   

 

inhoud verouderd ?   toets  Ctrl+F5 of  leeg uw browser-cache !

  Klik hier voor het actuele baanschema Klik hier voor het schema Klik hier voor de stand IC

16-12-2023
KERSTWEDSTIJD 2023
    
De uitslag van de kerst wedstrijd vindt u  
HIER

 

AK + OPEN (Ranking)  MILITAIR PISTOOL

OP 20 + 21 OKTOBER 2023


Inschrijven Baanplanner


Wedstrijd info

Uitnodiging

Uitslagen

-07-2023
NIEUW TELEFOONNUMMER
    
Vanaf heden is de SV Prins Hendik telefonisch bereikbaar op een nieuw telefoonnummer:

0639 388 592 

 

23-12-2022
KERSTWEDSTIJD
    
Vanwege een niet nader te noemen pandemie hebben we er lang op moeten wachten, maar zaterdag 17 december was het eindelijk zover; de Kerstwedstrijd! Met maar liefst 96 deelnemers was het mega druk en moest er hier en daar wat geduld worden opgebracht, maar gelukkig is bij niemand het lachen vergaan en overal waar je keek liepen mensen met een smile van oor tot oor.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die deze gezellige middag mogelijk gemaakt hebben, de vrijwilligers achter de bar, de TC balie en op de banen. Speciale dank gaat uit naar ons lid Gert van Beek die voor de worst en blokjes kaas heeft gezorgd.

De eerste prijs voor de beste kerstoutfit was voor Bas Middelhoven, de wedstrijduitslag vindt u  HIER   

 

11-12-2022
ALWEER EEN JAAR TEN EINDE 

Het is een enerverend jaar geweest, geen lockdown, geen sluiting van verenigingen, (vrijwel) geen beperkingen, alsof er niets gebeurd is. Een voor ons onverwachte groei voor wat het aantal leden betreft, wellicht omdat het eindelijk weer kan en omdat de sport promotie dagen voor de jeugd zeer positief zijn gebleken. Hierdoor moesten onze vrijwilligers flink aan de bak om het aantal nieuwe leden op te vangen en te begeleiden. Gelukkig voelen de meesten zich al snel thuis, ook door het contact met de leden die al jaren lid zijn. En dat is fijn om te zien, immers, de vereniging zijn wij met z'n allen, ongeacht het aantal jaren lidmaatschap, leeftijd, geslacht of overtuiging.

Langs deze weg willen wij de vrijwilligers bedanken voor hun tomeloze inzet om alles in goede banen te leiden. Ook de Stichting Schietsport Centrum Veenendaal verdiend veel dank vanwege hun bijdrage in de contributie als compensatie voor het geen gebruik kunnen maken van de banen in het vorige jaar.

Namens het bestuur en vrijwilligers; fijne feestdagen een een zeer voorspoedig 2023!

 

24-09-2022
EERSTE VERLOFAANVRAGEN WEER MOGELIJK 
 
 Met ingang van 23 september 2022 is de Regeling wapens en munitie gewijzigd, waardoor nieuwe verlofaanvragen weer door de politie in behandeling kunnen worden genomen. Deze wijziging in de Regeling wapens en munitie was nodig omdat in de Regeling nog stond vermeld dat voor een eerste aanvraag van een wapenverlof de betrokkene de e-screening moest doen.

 Artikel 48a uit de Regeling moest daarvoor worden aangepast, en dat is nu gebeurd. De inzet van deze e-screener moet worden opgeschort en daarvoor in de plaats wordt nu het inlichtingenformulier (WM32) gebruikt. Dat is goed nieuws voor iedereen die al sinds begin van deze zomer een eerste aanvraag voor een wapenverlof heeft ingediend of wilde indienen. Zij kunnen erop rekenen dat, wanneer zij al een aanvraag hebben gedaan, deze nu verder in behandeling wordt genomen. Al degenen die nog geen aanvraag hebben ingediend, kunnen dat nu alsnog gaan doen.

  Met deze wijziging in de Regeling zijn tevens de leges voor de eerste aanvraag van een wapenverlof verlaagd met € 54,45, zijnde de kosten voor de e-screener. De kosten voor de afgifte van een eerste verlofaanvraag bedragen nu € 138,20. Het WM32 formulier, dat al werd ingezet bij de verlenging van wapenverloven, is gewijzigd. In het formulier worden nu ook de nationaliteit en geboorteplaats en het geboorteland van betrokkene gevraagd. Voorts moeten alle drie de referenten de gegevens van hun identiteitsbewijs invullen en het formulier ondertekenen, waarmee zij toestemming verlenen voor het feit dat zij als referent optreden en dat zij instemmen met het verwerken van hun persoonsgegevens door de politie.

Een blanco invulbaar WM32 formulier is hier te downloaden, een deels ingevuld exemplaar vindt u op de ledensite.

 

05-06-2022
COEN VAN ROEKEL MP AK UTRECHT/FLEVOLAND/'T GOOI 

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 oktober 2022 organiseert de SV Prins Hendrik in Veenendaal het Coen van Roekel AK Militair Pistool voor district 2. Schutters van buiten dit district schieten buiten mededinging, maar hun deelname telt wel mee voor de ranking.

                                                             

 

                                                     Uitslag AK        Uitslag Open


Met vriendlijke groet, Wedstrijdteam SV Prins Hendrik Veenendaal

 

31-05-2022
DESKUNDIGENBERICHT E-SCREENER GEREED 
 
In het najaar van 2019 is de e-screener in werking getreden. Deze e-screener is een computergestuurde vragenlijst die nieuwe verlofaanvragers en bestaande verlofhouders verplicht moeten doen voor het verkrijgen en verlengen van een wapenverlof.

Al direct na invoering bleek dat het instrument niet functioneerde en er onterecht veel bestaande verlofhouders een negatieve score behaalden en uiteindelijk daardoor zelfs hun wapenverlof moesten inleveren.

Veel bezwaren vanuit de KNSA en de KNJV, alsmede vanuit de Tweede Kamer, leidden uiteindelijk tot het stopzetten van de e-screener voor de bestaande verlofhouders. Helaas heeft de toenmalige Minister Grapperhaus destijds wel besloten om het instrument voor nieuwe verlofaanvragers in stand te houden. Maar ook daarvoor bleek dat het instrument niet functioneerde en dat onterecht aanvragen voor wapenverloven geweigerd werden en de betrokkenen vervolgens verplicht waren het tegendeel te bewijzen met een contra-indicatie die door een psychiater of psycholoog moest worden uitgevoerd met daaraan verbonden hoge kosten van zon € 1.500,00.

De KNSA en de KNJV hebben zich daar niet bij neergelegd en de Rechtbank in Den Haag verzocht om een voorlopig deskundigenbericht te bevelen. De Rechtbank heeft aan dat verzoek gehoor gegeven en drie deskundigen zijn door de Rechtbank aangewezen om de e-screener aan een onderzoek te onderwerpen.

Ondeugdelijk

Het eindrapport van de e-screener is inmiddels gereed en uit dat rapport blijkt volgens de KNSA zonneklaar dat de e-screener ondeugdelijk is. Voorts blijkt ook dat de wijze waarop dit instrument door de politie wordt ingezet niet altijd juist is. Sterker nog: de deskundigen adviseren om, als het instrument wordt gebruikt, dat alleen te laten uitvoeren door deskundigen zoals een psycholoog of een psychiater. Op een groot aantal onderdelen zoals de betrouwbaarheid, begripsvaliditeit en criteriumvaliditeit, wordtde e-screener door de deskundigen als onvoldoende beoordeeld.

De KNSA is daarom van mening dat de inzet per direct moet worden stopgezet en het inlichtingenformulier (WM32) dat daarvoor werd gebruikt, ook weer voor nieuwe aanvragen moet worden gehanteerd.

De KNSA en de KNJV zullen de Minister van Justitie en Veiligheid verzoeken zo spoedig mogelijk hierover met hen in gesprek te gaan en tot die tijd de inzet van de e-screener op te schorten.Beide belangenorganisaties zullen de Minister ook verzoeken om degenen die tot op heden vanwege de e-screener zijn benadeeld door bijvoorbeeld de weigering van een verlof of de extra kosten die zij hebben moeten maken te gaan compenseren . (Bron: KNSA)

 

23-01-2022
BINNENSCHIETBANEN WEER OPEN 
 
Inmiddels al weer oud nieuws, de binnenschiebanen zijn weer open! Wel zijn de bekende voorwaarden van kracht, mondkapje tijdens verplaatsingen, 1,5 meter afstand houden, CTB tonen bij binnenkomst. Dinsdag 25 januari is er wederom een persconferentie waarin meer versoepelinegn worden aangekondigd, mogelijk mag de horeca weer open tot 20:00 uur. Dat betekend voor ons dat de kantine op zaterdag open is, voor de doordeweekse dagen is nog geen beslissing genomen. Wij houden u op de hoogte.

 

26-11-2021
AMATEURSPORTVERENIGINGEN WEDEROM GESLOTEN 
 
Het kabinet heeft helaas weer moeten besluiten, naast allerlei andere maatregelen, dat
alle amateursportverenigingen vanaf zondag 28 november de deuren moeten sluiten tussen 17:00 uur en 05:00 uur. Deze maatregel blijft in ieder geval van kracht tot en met zaterdag 18 december. Wij houden u via de email op de hoogte aangaande de openingstijden op zaterdag.

 

26-09-2021
CORONATOEGANGSBEWIJS VOOR HORECA 
 
Het kabinet heeft besloten dat voor een aantal sectoren het gebruik van het coronatoegangsbewijs (ook wel de :coronapas" genoemd) per 25 september 2021 verplicht is. Die verplichting geldt voor culturele instellingen, evenementen, sportwedstrijden en voor de horeca. Dat geldt dus ook voor onze sportkantine (dat is immers een horecagelegenheid). Een uitzondering is gemaakt voor de terrassen, en dat geldt dus ook voor de terrassen bij sportkantines. Iedereen krijgt een coronatoegangsbewijs wanneer hij of zij volledig is gevaccineerd, een geldig herstelbewijs of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud heeft. Wij verzoeken u om het coronatoegangsbewijs te tonen bij de TC balie. Deze maatregel geldt in ieder geval tot november 2021, wanneer het kabinet de maatregelen gaat evalueren.

Wij houden u via deze website op de hoogte.

 

CvR memorial  MILITAIR PISTOOL

OPEN +RankingOP+ 9 OKTOBER 2021


 

Inschrijven Baanplanner

Uitnodiging

Uitslagen

11-05-2021
INDOORBANEN WEER OPEN! 
 
Zoals het er nu uitziet gaan de indoorschietbanen per woensdag 19 mei weer open, dat wil zeggen, als het aantal ziekenhuisopnames blijft dalen. Uiterlijk begin volgendeweek wordt hierover, en alle andere versoepelingen, definitief beslist. Vooruitlopend hierop is de baanreserveringsplanner weer opengesteld en worden per juni de trainingen weer op de 12 meterbanen weer hervat. Helaas blijft de kantine nog even gesloten, maar we kunnen nu eindelijk wel weer de schietsport beoefenen! Mochten er nog wijzigingen komen houden wij u via deze website op de hoogte.

 

14-03-2021
KORPSCHEFTAKEN WEER OPEN 

Van 3 maart heeft Korpscheftaken de werkzaamheden weer hervat, uiteraard gebeurt dat met inachtneming van de nog van toepassing zijnde coronamaatregelen.

Voor de verlenging van bestaande wapenverloven wordt niet langer gebruik gemaakt van het Verlengingsbesluit zoals dat tot op heden van toepassing was, maar geldt er een nieuwe procedure en de stappen die verlofhouders moeten doorlopen, zijn als volgt:

1. Verstuur of overhandig, minimaal 1 maand voordat de geldigheid van uw verlof afloopt, uw     verlof op het bureau van  politie (in plaats van 14 dagen van tevoren). Wacht met het insturen     of overhandigen totdat u een brief van het Team Korpscheftaken van de Politie heeft     ontvangen.
2. Voordat u uw verlof inzendt of afgeeft, adviseren wij u een kopie daarvan voor uzelf te maken.
3. Ondanks het verzoek van de KNSA daartoe, zal de politie u geen ontvangstbewijs van uw     verlof verstrekken; bewaar daarom de kopie van uw verlof goed en neem die mee wanneer u     naar de schietsportvereniging gaat.
4. Verstrek gelijktijdig met uw verlof, een ingevuld en ondertekend WM32-formulier (maak ook     hiervan een kopie voor uzelf) en een kopie van uw lidmaatschapsbewijs van de vereniging of     een kopie van de KNSA- licentie.
5. Het overleggen van uw schietregister is voor dit jaar niet nodig.
6. De verlofhouder ontvangt bericht dat, zodra de coronamaatregelen dat toestaan, het verlof     kan worden opgehaald en dat gebeurt ,zo is het voornemen, niet later dan 1 juli 2021

 

13-03-2021
NEDERLAND IN LOCKDOWN 
 
Nadat het kabinet in december de lockdown afkondigde zijn er helaas ook diverse verlengingen hiervan aangekondigd, de laatste voorlopig tot eind maart. Zo is onze vereniging alweer diverse maanden gesloten en voor de meeste onder ons begint het dan ook behoorlijk te kriebelen. We kunnen alleen maar hopen dat het vaccinatie programma nu eindelijk in een hoog tempo wordt uitgevoerd zodat de huidige maatregelen snel ten einde kunnen komen. Zodra er zekerheid is wanneer onze vereniging weer open kan en onder welke condities, laten wij u dat zo spoedig mogelijk weten!

 

13-12-2020
  AK D2 LUCHTGEWEER EN PISTOOL DECEMBER 2020

Geachte schutter, het zal voor u geen verassing zijn om te horen dat we het AK van 18 en 19 december aanstaande tot nader order moeten afgelasten wegens alle Covid-19 maatregelen. Wij hebben nog enige tijd hoop gekoesterd dat de persconferentie van afgelopen dinsdag mogelijkheden zou bieden om de wedstrijd toch door te kunnen laten gaan maar dit was helaas niet het geval. Wij hopen u wellicht in 2021 alsnog te kunnen begroeten!

Met vriendelijke groet,

Wedstijdteam, SV Prins Hendrik te Veenendaal

                           

                                                            

 

03-10-2020
  OPEN + RANKING MP OKTOBER 2020

Geachte MP schutter, Tot onze grote spijt moeten wij u mededelen dat wij ons genoodzaakt voelen de Coen van Roekel Memorial MP wedstrijd van 09 en 10 oktober aanstaande te annuleren. Helaas kunnen wij uw en onze veiligheid inzake het Corona virus niet met zekerheid waarborgen in onze accommodatie, mede ook door het grote verloop van schutters op een wedstrijddag en de snelheid waarop de series elkaar opvolgen. Toch willen wij u bedanken voor uw inschrijving en laten we met zijn allen hopen dat de crisis volgend jaar is opgelost zodat we u dan weer met veel plezier mogen begroeten tijdens één van onze wedstrijden!

Met vriendelijke groet, het wedstrijdteam van SV Prins Hendrik te Veenendaal

            

                                                             

 

25-06-2020
WE GAAN WEER OPEN! 
 
Vanaf woensdag 1 juli gaan we, zij het met wat beperkingen weer open. De overheid stelt hieraan wel een aantal voorwaarden, uiteraard primair de 1,5 meter onderlinge afstand. Daarom zijn binnen de accommodatie looproutes aangegeven en zal het verplaatsen naar de baan en wapenkamer op aanwijzing van de TC plaatsvinden.

Omdat ook op de baan zelf de 1,5 meter afstand in acht genomen moet worden is de capaciteit van de baan gehalveerd, dat wil zeggen dat alleen de oneven schietpunten gebruikt kunnen worden. Om het één en ander gestructureerd te kunnen laten verlopen hebben wij een reserveringssysteem waarbij u een baan kunt reserveren op een dag en tijdsblok naar uw keuze. Rechts boven aan de pagina vindt u een groene knop 'RESEVEREN'. Als u hier op klikt komt u in een agenda waar u uw reservering kunt maken. Lees de aanvullende informatie nauwkeurig en indien u alles met NEE kunt beantwoorden, kunt u op RESERVEREN klikken. Kies de dag en het tijdsblok van uw keuze, klik op RESERVERING TOEVOEGEN en vul uw naam en email adres in. U krijgt dan een email met de bevestiging. U kunt per tijdsblok zien hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn, maar u kunt hier geen namen en email adressen van anderen zien.

De leden krijgen per email nog uitgebreide informatie over alle te volgen procedures, IC, mogelijkheden en beperkingen.Wij gaan er vanuit dat een ieder die gebruik gaat maken van de mogelijkheid de schietsport eindelijk weer te kunnen beoefenen zich aan de nieuwe, en hopelijk tijdelijke, regels houd en wij wensen u veel plezier met deze mooi sport.
Met vriendleijke groet,  SV Prins Hendrik Veenendaal

 

02-06-2020

Coronamaatregel: Update opening!

Het Nederlandse kabinet heeft besloten dat sportverenigingen met binnensport-accommodaties (en dus ook schietsportverenigingen) per 1 juli 2020 weer open mogen. Dat is een versoepeling ten opzichte van de eerdere routekaart van het kabinet, waarin was vastgesteld dat binnensporten pas vanaf 1 september 2020 zouden zijn toegestaan. Deze openstelling geldt wel onder het voorbehoud dat de verspreiding van het coronavirus in Nederland eind juni nog onder controle is. Het kabinet kan dus alsnog in de loop van juni besluiten om de openstelling per 1 juli nog geen doorgang te laten vinden. Uiteraard zal de openstelling, als die op 1 juli doorgaat, onder restricties moeten plaatsvinden, zoals: minimaal 1,5 meter afstand behouden, het beschikken over een goede luchtverversing, een reserveringssysteem en voorlopig geen wedstrijden. Het kabinet zal in de komende tijd nog nadere voorwaarden voor deze openstelling bekend maken. De openstelling geldt dan onder die uitdrukkelijke voorwaarden.

Gelijktijdig met het besluit om de binnensportaccommodaties weer open te stellen per 1 juli, heeft het kabinet tevens besloten om ook de openstelling van sportkantines per 1 juli 2020 toe te staan, onder hetzelfde voorbehoud als geldt voor de openstelling van de binnensportaccommodaties.

Het bestuur is momenteel bezig om de nieuwe richtlijnen uit te werken zodat we, als er definitief groen licht wordt gegeven, open kunnen. Het zal natuurlijk wel even wennen zijn, met name bij de TC balie en in de kantine, maar met een beetje discipline mag dat in onze accomodatie geen probleem zijn. Wij hopen u snel weer te mogen ontvangen!

Details over de te verwachte datum, regels en roosters ontvangt u per email.

.  

 

01-04-2020

Coronamaatregel: Update

De Nationale Politie heeft de KNSA laten weten dat, als gevolg van de sluiting van de afdelingen Korpscheftaken in verband met het coronavirus, wapenverloven niet verlengd kunnen worden. Als gevolg daarvan ontstaat een situatie dat sportschutters die hun verlof niet kunnen verlengen, onbevoegd wapens voorhanden hebben. In overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid, is besloten dat al degenen die dat aangaat, persoonlijk bericht van de desbetreffende politie-eenheid ontvangen met een verlengingsbesluit, zodat het voorhanden hebben van vuurwapens weer is gedekt. Dit verlengingsbesluit geldt dan voor één (1) jaar. De verlofhouder hoeft daarvoor zelf geen actie te ondernemen en hoeft ook zijn/haar schietregister niet over te leggen.

De politie streeft ernaar om de eerste verlengingsbesluiten zo mogelijk nog deze week te verzenden aan die verlofhouders die dat aangaat. Helaas kan het voorkomen, zo meldt de politie ons, dat gedurende een aantal dagen sommige verloven hun geldigheid verliezen en dus de betrokken sportschutter nog niet is voorzien van een verlengingsbesluit. De politie zal, zo meldt zij ons, in dezen niet handhavend optreden, uiteraard onder de voorwaarde dat de verlofhouder zijn/haar wapens bewaart in de kluis en er op geen enkele wijze gebruik van maakt. Dat laatste is ook niet aan de orde vanwege de verplichte sluiting van schietsportverenigingen in Nederland.

Voor de Europese Vuurwapenpas zal een afzonderlijk besluit door de politie verzonden worden indien betrokkene daarover beschikt.

In het verlengingsbesluit zal de politie nog nader ingaan op een aantal praktische zaken, zoals het aanleveren van een WM32-formulier, de overige aanvraagbescheiden en de betaling van leges.  

(Bron: KNSA)

 

23-03-2020

Coronamaatregel: Update

De ontwikkelingen en maatregelen in verband met het coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Met dit bericht informeren wij u over die ontwikkelingen en de besluiten die het bestuur in verband daarmee heeft genomen.

SVPH-activiteiten: Al eerder heeft het SVPH-bestuur besloten ( mede op advies van de KNSA, sportkoepel NOC*NSF en het RIVM ) om met onmiddellijke ingang alle activiteiten af te gelasten tot en met 31 maart 2020. Die datum wordt nu, in verband met een wettelijke verplichting tot sluiting van alle sportverenigingen en alle sportaccommodaties door de Nederlandse regering, verlengd tot in ieder geval 1 juni 2020. Tot die tijd zijn alle verenigingsactiviteiten, bijeenkomsten en wedstrijden geannuleerd. .

Schietbeurten: Als gevolg van de verplichte sluiting van schietsportverenigingen en het annuleren van schietsportactiviteiten, is het voor sommige sportschutters, tevens verlofhouders zijnde, niet mogelijk om de wettelijk verplichte 18 schietbeurten te verrichten ter verlenging van het verlof. De KNSA gaat bij de Nationale Politie bepleiten om voor diegene die kan aantonen dat het tekort aan schietbeurten het gevolg is van de maatregelen die in verband met het coronavirus zijn genomen, een uitzondering te maken en het wapenverlof toch te verlengen. Een en ander gebeurt dan met toepassing van artikel 2.4.2 van de Circulaire wapens en munitie.

 

13-03-2020

Coronamaatregel: SVPH gesloten tot en met 31 maart

Schietsportvereniging Prins Hendrik te Veenendaal is tot eind maart volledig gesloten i.v.m. de maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19 coronavirus.

Toelichting: Het Corona-virus heeft Nederland stevig in zijn greep en naar het zich laat aanzien is een spoedige positieve wending niet te verwachten. Gistermiddag heeft premier Mark Rutte, samen met minister van Medische Zorg en Sport Bruno Bruins en Jaap van Dissel van het RIVM, tijdens een persconferentie vergaande maatregelen afgekondigd, in ieder geval tot en met 31 maart a.s. Omwille van ieders gezondheid, kan en wil het bestuur van SV Prins Hendrik niet achterblijven. Na spoedberaad gisteravond is besloten de activiteiten van de vereniging met onmiddellijke ingang op te schorten tot nadere berichtgeving, in ieder geval tot en met dinsdag 31 maart. Een vervelend besluit voor ons allen, maar wij gaan ervan uit dat u begrip hiervoor heeft. Mocht u aspiranten/leden van de SVPH kennen, schroom niet hen hiervan in kennis te stellen, aangezien wij niet 100% zeker zijn dat we van elk (aspirant)lid het juiste email-adres hebben, en omdat niet iedereen dagelijks zijn/haar email leest.

NOC*NSF adviseert haar leden om alle clubbijeenkomsten - waaronder sportwedstrijden  tot en met 31 maart af te gelasten. 12 maart heeft de Nederlandse regering nieuwe maatregelen genomen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus (COVID-19). In het kort komen die erop neer dat wat begin van de week het advies was voor Noord-Brabant, nu voor heel Nederland geldt en tot en met 31 maart. Vandaar dat NOC*NSF opnieuw, en nu voor heel Nederland met klem adviseren alle sportevenementen waaronder de competitie-, oefen en trainingswedstrijden af te gelasten. Het kabinet heeft voor heel Nederland ook opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep wordt door NOC*NSF ondersteund door de Nederlandse sport op te roepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen ook af te gelasten. Indien de omstandigheden veranderen, houden wij u uiteraard daarvan op de hoogte.

Met vriendelijke groeten, Huib Klink Bert van Dijkstra Marc van Aalderen Voorzitter Secretaris Penningmeeste

 

27-10-2019
DK DISTRICT 2 + RANKING MP JANUARI 2020 

Op vrijdag 24 en zaterdag 25 januari 2020 organiseert de SV Prins Hendrik in Veenendaal het DK Militair Pistool voor district 2. Schutters van buiten dit district schieten buiten mededinging, maar hun deelname telt wel mee voor de ranking.

                                                             

                                                                   Uitslag


Met vriendlijke groet, Wedstrijdteam SV Prins Hendrik Veenendaal

 

26-12-2019
KERSTWEDSTRIJD 2019 
  Uitslag hier!


Zaterdag 21 december was het weer tijd voor de kerstwedstrijd waarbij ook familie van de leden een poging kon wagen om er met één van de prijzen vandoor te gaan. De wedstrijd werd geschoten met klein kaliber verenigingswapens op karabijn- en pistoolkaarten met als kers op de taart 6 schoten op mini kerstballen. De druk waaronder onze leden de wedstrijd hebben ondergaan moet immens zijn geweest, verreweg de meeste prijzen zijn door de familie van de leden wegkaapt, een zorgelijke ontwikkeling...... Desondanks zat de sfeer er goed in en de gezelligheid zette zich in de kantine voort onder het genot van een hapje en drankje.

Langs deze weg willen wij graag alle deelnemers en vrijwilligers bedanken voor het mogelijk maken van deze gezellige middag, niet in de laatst plaats Veendaler Kaas voor het beschikbaar stellen van de hapjes en de prijzen in natura.

Wij hopen dat wij volgend jaar weer een kerstwedstrijd te organiseren en hier een traditie van te maken. Namens de vrijwilligers en het bestuur wensen wij u een gezond 2020 toe.

 

20-10-2019
Coen van Roekel Memorial AK + OPEN RANKING MP OKTOBER 2019 
Op 18 en 19 oktober 2019 hebben wij het AK Militair Pistool georganiseerd voor het district 2, afdeling Utrecht, Zuid Flevoland en 't Gooi, en de afdeling Betuwe, Achterhoek.  De wedstrijd was tevens "Open" en elk (eerste) resutaat telde ook mee voor de ranking in het kersverse seizoen 2019/2020. U kwam als schutter weer in grote getale opdagen, sommigen moesten daarvoor een lange rit maken, al of niet gehinderd door files. Hoe dan ook danken wij u voor uw aanwezigheid. Altijd weer veel bekenden, maar af en toe ook wat nieuwe gezichten er tussen. Wij hebben er in ieder geval weer van genoten en we zien u natuurlijk graag terug op de wedstrijd.

Hieronder vind u de link voor de, door de KNSA gecontroleerde, uitslagen, de open wedstrijd telt mee voor de ranking.
Met vriendleijke groet, TeamMP SV Prins Hendrik Veenendaal

                                                                   

                       Uitslag CvR Open MP                    Uitslag CvR AK MP

                                          

 

07-10-2014
WETSWIJZIGING EU-RICHTLIJN 
  Klik hier voor de KNSA link
In hun oneidige wijsheid heeft de EU besloten 2 nieuwe caterorien wapens te creeren en deze te verbieden, kennelijk om aanslagen door sportschutters te voorkomen, namelijk:

A6 =Automatische vuurwapens die zijn omgebouwd tot semiautomatische vuurwapens

A7 =Elk van de volgende semiautomatische vuurwapens met centrale ontsteking:

a) korte vuurwapens waarmee meer dan 21 patronen kunnen worden afgevuurd zonder te herladen, indien: een magazijn met een capaciteit van meer dan 20 patronen onderdeel is van dat vuurwapen, of er een afneembaar magazijn met een capaciteit van meer dan 20 patronen in wordt geplaatst;

b) lange vuurwapens waarmee meer dan 11 patronen kunnen worden afgevuurd zonder te herladen, indien: een magazijn met een capaciteit van meer dan 10 patronen onderdeel is van dat vuurwapen, ofer een afneembaar magazijn met een capaciteit van meer dan 10 patronen in wordt geplaatst.

Hoewel dit voor de disciplines die binnen onze vereniging worden geschoten niet geldt, is er voor de Nederlandse schietsport gelukkig daarop echter een uitzondering gemaakt wanneer er een erkende tak van de schietsport wordt beoefend waarvoor deze wapens nodig zijn, maar dat houd helaas ook in dat de leges worden verhoogd voor iedere nieuwe aanvraag een verlengning. Voor details, klik op de link bovenaan dit bericht.

 

27-07-2019
ZOMERSLUITING ZATERDAG 
  
Zoals de laatste jaren gebruikelijk sluit de vereniging op zaterdag gedurende de zomer een aantal weken op zaterdag. Dit jaar is dat op zaterdag 27 juli, en op 3, 10 en 17 augustus. Namens alle vrijwilligers wensen wij u een fijne vakantie.

 

23-02-2019
LEGES 2019 

 
De Minister van Justitie en Veiligheid heeft per 1 januari 2019 de leges voor het aanvragen en het verlengen van wapenverloven verhoogd. Daarover is publicatie gedaan in de Staatscourant van 19 november 2018. Klik  hier voor de publicatie.

Ofschoon de verhoging door de Minister van Justitie en Veiligheid in 2015 al was aangekondigd met de mededeling dat hij na twee jaar de leges alsnog op het in zijn ogen kostendekkende tarief zou vaststellen, heeft de Minister met dit besluit de KNSA overvallen. Nadrukkelijk is de afspraak gemaakt dat de KNSA bij de vaststelling van de nieuwe tarieven in een overleg zou worden betrokken en dat ook de KNSA inzicht zou worden verstrekt in de hieraan ten grondslag liggende onderzoeken. Dat is niet gebeurd en de KNSA heeft de Minister om opheldering gevraagd en ook bezwaar gemaakt tegen de vaststelling van deze leges. Beide brieven kunt u  hier downloaden. Tot op heden is daarop helaas geen reactie gekomen.

Tijdens een plenair debat in de Tweede Kamer op 12 februari 2019 waar aan de orde was een wetsvoorstel inzake de Wet wapens en munitie (implementatie EU-richtlijn), is ook wederom de verhoging van de leges aan de orde geweest. Slechts één politieke partij heeft bezwaar gemaakt tegen de verhoging van die leges. De meeste andere partijen steunden de verhoging en sommige vroegen zich zelfs af of het niet nog hoger zou moeten zijn.

In diezelfde discussie is ook aan de orde gekomen de wens van de KNSA om de geldigheidsduur voor een wapenverlof te verlengen, zodat de kosten per saldo voor sportschutters en schietsportverenigingen lager zijn en de werkdruk voor politieambtenaren aanzienlijk vermindert. De politieke fractie van de SGP heeft vorig jaar daarvoor nog een motie ingediend, teneinde de Minister te verzoeken de mogelijkheden daartoe te onderzoeken. Die motie is aangenomen.

De Minister heeft op 12 februari in het debat, nadat hij daaraan is herinnerd, toegezegd dat hij de mogelijkheden voor het verlengen van de geldigheidsduur zal meenemen in de modernisering van de Wet wapens en munitie, die voor 2020 op stapel staat.

De KNSA heeft tot nu toe wel weten te bereiken dat voor de in artikel 50a onder c en d genoemde wijzigingen c.q. bijschrijvingen geen € 30,00 maar € 15,00 in rekening gebracht wordt, in afwijking van de publicatie in de Staatscourant. Dat is overeengekomen met de Nationale Politie (bron: KNSA)

 

23-02-2019

OPEN (Ranking)  MILITAIR PISTOOL

OP 12 + 13 April 2019

 

Namens het wedstijdteam, bedankt voor uw deelname en tot de volgende keer!


Uitslagen

17-12-2018
KERSTWEDSTRIJD
    Uitslagen Kerstwedstrijd

Op zaterdag 15 december hebben we sinds lange tijd weer een kerstwedstrijd georganiseerd voor leden met hun aahang en de opkomst was goed te noemen, en gelukkig was ook de jeugd goed vertegenwoordigd. De sfeer zat er goed in, zowel tijdens de wedstrijd als daarna in de kantine. Gezien de positive reacties is er genoeg animo om volgend jaar weer een kerstwedstrijd te organiseren.Bedankt voor uw deelname en fijne feestdagen toegewenst!  

 

21-10-2018
OPEN RANKING MP NOVEMBER 2018 

                       

 Op 9 en 10 novenber 2018 organiserden wij een open MP met ranking waarbij wij een klein 100 schutters mochten verwelkomen. Ondanks het matige weer zat de stemming er goed in en is deze wedstrijd soepel verlopen. alle aanwezigen dank voor uw deelname en tot de volgede keer!


Met vriendleijke groet, TeamMP SV Prins Hendrik Veenendaal

De uitslag vindt u hier

 

29-06-2018
CWM 2018 en wijziging in RWM
   

Per 15 juni 2018 is in werking getreden een nieuwe Circulaire wapens en munitie 2018. De meeste wijzigingen ten opzichte van de CWM 2016 zijn stilistisch en houden verband met de naamsverandering van het Ministerie van Veiligheid en Justitie naar Justitie en Veiligheid. Daarnaast zijn een aantal voor de schietsport belangrijke wijzigingen:

Voor het schieten met vrijgestelde (antieke) wapens is vanaf nu geen verlof meer nodig. Al weer een aantal jaren geleden is deze verlofplicht in de ogen van de KNSA onterecht ingesteld en dat is dus nu teruggedraaid in artikel 2.4.5. De munitie voor deze vrijgestelde wapens is nog niet vrijgesteld; daarvoor dient de betrokkene wel een verlof tot het voorhanden hebben aan te vragen. Dat geldt uiteraard alleen voor de cilindrische kogels en niet voor de ronde bollen. In de overleggen die de KNSA met het Ministerie en de Politie heeft gehad, is toegezegd dat degenen die beschikken over een vrijgesteld wapen, dit wapen nog wel op een Europese Vuurwapenpas kunnen laten bijschrijven, omdat in sommige andere landen deze vuurwapens wel verlofplichtig zijn.

In het kader van de Introducieregeling is destijds voor de Limburgse schutterijen die gebruik maken van een oud-Limburgse schuttersbuks (kaliber 12 of 16 met een minimaal gewicht van 12 kilogram) een ontheffing verleend op het in de Introducieregeling opgenomen maximaal drie (3) keer per jaar mogen schieten. Die uitzondering is nu ook in de reguliere Circulaire wapens en munitie opgenomen onderaan artikel 2.2.5.

In verband met een gerechtelijke uitspraak, heeft het Ministerie van J&V besloten om de zogenaamde inlichtingenformulieren C4 en C5 als bijlagen bij de Circulaire, over te zetten naar de Regeling wapens en munitie. Het is nu één formulier geworden en in de RWM heet dit voortaan het WM32-formulier.  

De CWM 2018 en het nieuwe WM32-formulier vindt u onder Downloads aan de linker zijde van deze pagina. Op de ledenpagina vindt u een exemplaar met ingevulde referent
 
   

 

09-06-2018
Invoering van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
 
Zoals u ongetwijfeld weet is op 25 mei 2018 de AVG ingevoerd en die geldt ook voor sportverenigen. Deze AVG is een Europese wetgeving waarin de privacy van, in dit geval leden van een vereniging, wordt gewaarborgd. Onder het kopje "Downloads" op deze pagina kunt u alle relevante stukken aangaande de AVG inzien.

Mocht u hierover nog vragen of opmerkingen hebben, kunt u contact opnenemen via info@svprinshendrik.nl

 

08-06-2018
Zomersluiting op zaterdag    
Net als vorig jaar zijn wij op zaterdag gedurende de bouwvak gesloten, het blijkt nog steeds lastig om voldoende vrijwilligers in te kunnen zetten in deze periode. De sluiting geldt voor zaterdag 4, 11 en 18 augustus. Alle andere regulire dagen zijn wij zoals altijd gewoon geopend.

Namens alle vrijwilligers wensen wij een fijne vakantie.

  

 

Definitive uitslagen

Bedankt voor uw deelname

en tot de volgende keer!


          
 Uitslagen

 

09-07-2017
Zomersluiting op zaterdag 
  
Op zaterdag 22 juli, 29 juli en 5 augustus is de SV Prins Hendrik gesloten. Op deze dagen tijdens de bouwvak is de opkomst gering en, nog belangrijker, het wordt steeds lastiger om de bar te bemensen. Om het huidige barpersoneel enigszins te ontlasten is besloten om het verenigingsgebouw op de bovengenoemde zaterdagen te sluiten. Namens alle vrijwilligers wensen wij u een fijne vakntie!

 

09-07-2017
E-screener aangenomen 
  
Ondanks de vele bezwaren van de zijde van de KNSA, is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het Wetsvoorstel voor onder andere de invoering van een psychologische test voor potentiele verlofhouders; ook wel genoemd de e-screener. Wel heeft de Staatssecretaris toegezegd dat de e-screener die is ontwikkeld door het Trimbos-instituut, niet alleen zal worden gekalibreerd maar ook gevalideerd, en de opdracht daarvoor is door het Ministerie van Veiligheid en Justitie verleend aan TNO.Ten behoeve van die validatie en kalibratie wordt, bij wijze van proef, de e-screener door een groep van circa 500 personen ingevuld. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de KNSA gevraagd daaraan mee te werken door minimaal 150 personen te selecteren die bereid zijn om de proef af te nemen.

De KNSA is, ondanks haar bezwaren tegen het invoeren van de e-screener, bereid daaraan mee te werken, om daarmee ook inzicht te houden in de ontwikkeling, kalibratie en validatie van dit instrument.Eenzelfde verzoek wordt gedaan aan de Koninklijke Jagers Vereniging en aan de Verzamelaarsvereniging Edouard de Beaumont. (bron KNSA)

 

14-04-2017
Europees Parlement stemt in met uitkomst triloog 
 
Voorstel Europese Commissie: Eind 2015 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend om de Europese Vuurwapenrichtlijn te verscherpen. Deze verscherping zou inhouden een volledig verbod op semi-automatische vuurwapens voor de schietsport in Europa; een voorstel dat is ingediend met als aanleiding de toenemende criminaliteit en terroristische acties in Europa. Een voor de KNSA onterecht en onjuist argument; terrorisme en criminaliteit hebben niets van doen met de schietsportbeoefening. Het is bovendien stigmatiserend voor de schietsport en creeert een schijnveiligheid.

Uitkomst triloog: Het voorstel van de Europese Commissie voor verscherping van de Vuurwapenrichtlijn kon gelukkig niet rekenen op een meerderheid in het Europees Parlement. Na langdurig overleg in het Europees Parlement en in de verscheidene commissies, is een compromis bereikt tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad van Ministers (de triloog), dat een magazijnbeperking voor semi-automatische geweren en pistolen inhoudt. Voor semi-automatische geweren is voorgesteld de maximale magazijncapaciteit vast te stellen op 10 patronen en voor pistolen op 20 patronen. De in de triloog bereikte overeenkomst is uiteindelijk op 14 maart 2017 in het Europees Parlement aangenomen, met dien verstande dat lidstaten daarvoor in nationale wetgeving uitzonderingen mogen maken voor bepaalde groepen, zoals de schietsport.

Toekomst schietsport in Nederland: De triloog-overeenkomst moet nog worden geaccordeerd door de Raad van Ministers. Daarna moeten de lidstaten binnen 15 maanden de wijzigingen in nationale wetgeving implementeren. De KNSA zal bij het ministerie van Veiligheid en Justitie bepleiten dat voor de schietsport in Nederland - en dus voor alle verlofhouders - een uitzondering wordt gemaakt voor het bezit en gebruik van magazijnen met een grotere capaciteit dan de begrenzing van de Europese Vuurwapenrichtlijn. De KNSA zal daarbij nauw samenwerken met de verschillende verenigingen die dynamische disciplines beoefenen, vooral omdat zij met deze maatregel het meest worden gedupeerd. (bron: KNSA)

 

16-01-2017
 

                   

                                                             Uitslagen

 

15-01-2017
 

                   

                                                               Uitslagen
 

07-12-2017
AK Meesterkaart
    Uitslagen
Op 25 & 26 november j.l. organiseerden wij het AK Meesterkaart Licht & Zwaar welke naar tevredenheid is afgesloten. Het was koud op de baan, maar dan ook echt koud! Toch weerhield dat de deelnemers er niet van om topprestaties neer te zetten. Tevreden kijken wij terug op deze eerste door ons georganiseerde Meesterkaartwedstrijd en wij willen hier graag in de toekomst gevolg aan gaan geven, zeker nu we veel bijgeleerd hebben tijdens deze wedstrijd. Wij danken alle schutters voor hun deelname en hopen u spoedig weer te zien!  

 

30-10-2016
CvR Memorial MP
    Uitslagen
Op 21 en 22 oktober alweer de tweede CvR Memorial MP wedstrijd, AK en open. Gezelligheid kent geen tijd. Zaten we bij de vorige wedstrijd in april nog in en bouwput, nu konden wij onze gasten verwelkomen in onze vernieuwde en verruimde kantine, een ruimte waar we trots op kunnen zijn! De wedstrijd zelf verliep zoals we hadden gehoopt, soepel en ontspannen, mede door onze gastschutters. Bijzonder was dat het Nederland Record van 239 is geevenaard door H.J.M. Bouwmans! Zijn naam en score zal daarom worden vereeuwigd op de Coen van Roekel Memorial plaquette in onze kantine.

Bedankt voor uw deelname en tot ziens op de AK meesterkaart wedstrijd in november of de MP wedstrijd in april.

Wedstrijd team SVPH    

 

14-07-2016
Nieuwe CWM 2016
    
Op 14 juli 2016 heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een gewijzigde Circulaire Wapens en Munitie 2016 gepubliceerd. Dat betekent dat die in werking treedt op 15 juli 2016. In deze Circulaire zijn vooral wijzigingen opgenomen, die verband houden met het gebruik van vuurwapens bij schietsportverenigingen door introducie, aspiranten en in het eerste jaar lidmaatschap, en de aanvraag van een verlof.

 Tot op heden was voor leden die korter dan één jaar volwaardig lid zijn van een schietsportvereniging (dus: introduces, aspiranten en eerstejaars leden) het gebruik van verenigings-vuurwapens en het incidenteel gebruik van privewapens uitsluitend toegestaan wanneer die wapens toegelaten zijn voor de beoefening van Olympische disciplines, namelijk LP, LG, KKP, KKG, MKL, SPLL, SPL en KKK(grendel). Dat is nu verruimd met ook de vuurwapens die zijn toegelaten in de disciplines van de International Sport Shooting Federation (ISSF) en de disciplines van de Muzzle Loader Associations International Committee (MLAIC), zoals gereglementeerd door de KNSA. Dat betekent in het kort dat introduces, aspiranten en leden van schietsportverenigingen in het eerste jaar van lidmaatschap, ook gebruik mogen maken van grootkaliber pistolen en revolvers (maximaal 9 mm), grootkaliber enkelschots-geweren (niet zijnde semi-automatischegeweren) en wapens die passen in de disciplines Historische Wapens.

Voor de aanvraag van een verlof gold tot op heden dat bij de eerste aanvraag na één jaar volwaardig lidmaatschap van een schietsportvereniging, alleen vuurwapens op verlof verkregen konden worden die zijn toegelaten in enige Olympische discipline, zijnde klein kaliber. Vervolgens konden bij de eerste verlenging van het verlof tevens vuurwapens op verlof verkregen worden die passen binnen de ISSF- en MLAIC-disciplines (niet zijnde semi-automatische geweren). Die voorwaarde is nu zodanig gewijzigd, dat een lid van een schietsportvereniging in plaats van na n jaar lidmaatschap een wapen dat past in een Olympische discipline mag aanschaffen (dus een kleinkaliber pistool/geweer of een hagelgeweer voor het Kleiduivenschieten) nu ook in plaats daarvan, na twee  jaar lidmaatschap direct een verlof kan aanvragen voor een vuurwapen dat past in een ISSF- of MLAIC-discipline. Vrij vertaald dus: ook voor pistolen met een maximumkaliber van 9 mm, grootkaliber geweren niet zijnde semi-automatisch, en voor historische wapens. Daarmee vervalt dus de verplichting dat eerst een kleinkaliber wapen c.q. een hagelgeweer op verlof moet worden verkregen. Voor alle duidelijkheid: het blijft natuurlijk toegestaan om na één jaar een kleinkaliber wapen of een hagelgeweer aan te schaffen.

De nieuwe CWM 2016 kunt u hier lezen

 

11-07-2016
Toch GEEN pasfoto op Wecg-erkenning
   
Zoals bekend mag worden verondersteld, is met ingang van 1 januari 2015 een erkenning is vereist voor het voorhanden hebben van los kruit. Deze verplichting vloeit voort uit de Wet explosieven voor civiel gebruik (Wecg). Eigenlijk bestond deze vergunningplicht al enige tijd, maar er werd in de Circulaire wapens en munitie (Cwm) voor diegenen die over een wapenverlof beschikten, een vrijstelling verleend. Die vrijstelling hoorde daarin echter niet thuis; in een circulaire kan immers geen vrijstelling worden verleend voor een wettelijk voorschrift (Wecg) en het bezit van los kruit valt niet onder de Wet wapens en munitie. Meer hierover kunt u lezen op de  
KNSA website

De laatste hobbel, het ten onrechte vragen om een pasfoto (soms zelfs twee), is nu ook weggewerkt. Het KNSA-bestuur laat weten dat de Nationale Politie alsnog de gemaakte afspraken met betrekking tot de Wecg-erkenning nakomt. Dat betekent dat de Politie de afspraken om een eenvoudig model Wecg-erkenning als bijlage bij een wapenverlof tehanteren, alsnog zal uitvoeren en dus ook geen pasfoto zal vragen.  

 Hier kunt u het volledige bericht lezen. 

 

15-05-2016
DK District 2 Lucht Geweer en Pistool
    Uitslag LG en LP Junioren 
Begin april is bij SV Sint Hubertus in Breedenbroek het DK Luchtpistool en Luchtgeweer verschoten voor District 2. Voor SV Prins Hendrik namen Kevin Hung, Rick Wortman en Nick Sloezarwij deel. Kevin verdient een bijzonder vermelding, het verschil tussen hem en de nummer twee bedraagt maar liefts 16,2 punten! De jeugdopleiding blijkt z'n vruchten af te werpen. Op naar het volgende evenement heren!  

 

15-05-2016
DK District 2 Militair Pistool april 2016
    Uitslagen  
Op 22 en 23 april werd het DK MP voor distict 2 bij ons verschoten. Bij binnenkomst was het even wennen omdat de kantine nog pas halverwege de verbouwing was en de akoestiek daardoor te wensen over liet. De meeste schutters namen de galm voor lief en waren te spreken over de hoeveelheid ruimte die we door de verbouwing hebben kunnen realiseren.

De wedstrijd zelf verliep weer als vanouds, soepel en in een ongedwongen sfeer, niet in de laatste plaats door de schutters zelf. Wij hopen u weer te mogen begroeten tijdens de Coen van Roekel Memorial wedstrijd in oktober.

Bedankt voor uw deelname en tot dan!(de kantine is dan ook klaar!)  

 

28-01-2016
Perikelen rond voorstel Europese Vuurwapenrichtlijn
      
Zoals u intussen wellicht al heeft vernomen in de media zijn er naar aanleiding van de aanslagen in Parijs door enkele leden van de Europese Commissie voorstellen gedaan om de voorwapenrichtlijnen  te verscherpen met verstrekkende gevolgen voor de sportschutter. Namens de Nederlandse sportschutters heeft de KNSA bezwaar geuit dat verband houd met een voorgenomen verbod op semi-automatische geweren voor de sportschutterij, die een gelijkenis zouden vertonen met militaire automatische geweren. De KNSA is van mening dat het onterecht is dat terroristische aanslagen worden geasocieerd met de schietsportbeoefening. De KNSA steunt de Europesse Commissie uiteraard wel daar waar het illegale wapenbezit wordt aanpakt om zo de risico's op een aanslag te verkleinen. Het officiele statement van de KNSA kunt u hier
lezen

 

05-11-2015
Coen van Roekel Memorial MP    Uitslagen   
De eerst Memorial wedstrijd is een feit. Op 16 en 17 oktober organiseerden wij de Memorial ter nagedachtenis aan Coen, niet alleen omdat hij één van de initiators was om wedstrijden te organiseren, maar ook omdat hij nog steeds veel voor ons betekent. Wij mochten weer veel schutters uit zo'n beetje het hele land ontvangen en de sfeer was, zoals altijd, zeer gemoedelijk. Omdat deze Memorial voor ons een speciale wedstrijd is die wij ieder jaar hopen te organiseren, willen wij de schutter met de hoogste score, in welke klasse dan ook, vereeuwigd op een plaquette in de kantine, en dit jaar is dat S.P. Villerius van de SV COM Rotterdam met een score van 236, zie de 
foto  

Bedankt voor uw deelname en wij hopen u volgend jaar weer te mogen ontvangen.

Wedstrijd Team SV Prins Hendrik  

 

10-08-2015
NK MP 2015
    Uitslagen NK MP   
Op 14 en 15 juni mochten wij het NK MP organiseren. Anders dan andere jaren mochten deze keer alleen de beste 100 senioren en de beste 100 veteranen (in de praktijk zijn dit er 83) inschrijven.Hierdoor moesten wij nogal wat schutters teleurstellen die in voorgaande jaren op basis van hun ranking wel mochten inschrijven en die gezien de capaciteit van de accomodatie ook geplaatst hadden kunnen worden. Toch kunnen we dit NK als succesvol beschouwen en mochten wij veel complimenten ontvangen over de accomodatie en de vrijwilligers. De gemoedelijke sfeer is uiteraard ook te danken aan de de schutters die dit NK bezochten.

Nogmaals dank en we hopen u spoedig weer te zien!  

 

06-06-2015
STICHTING SCHIETSPORTCENRTUM VEENENDAAL
 

Met trots presenteren wij onze nieuwe website!

  Vele uren hebben Rob Spanjerberg , Coen van Roekel �, Willco Beneker en Bert Dijkstra gewerkt aan het ontwerpen en ontwikkelen, we kunnen nu met recht zeggen dat we trots zijn op onze nieuwe stichting website. U vindt binnen enkele muisklikken uitgebreide informatie over onze Geschiedenis, Bestuur, en het Gebruik voor een derde partij van de accommodatie. We zijn nu live maar achter de schermen gaan we natuurlijk verder. Zo blijft onze website actueel en interessant om vaker te bezoeken. Hebt u nog vragen, suggesties of opmerkingen over onze nieuwe website, stuur ons gerust een mailtje via  info Schietsportcentrum

  website Schietsportcentrum Veenendaal

 

24-05-2015
DK + OPEN RANKING SERVICE PISTOL APRIL 2015 
  Uitslagen hier!
Op 25 April hebben wij na een succesvolle open training in februari, onze eerste Service Pistol wedstrijd georganiseerd. Een half uur per serie bleek meer dan voldoende, zelfs om de scores ter plaatse op te nemen. Wel zo leuk voor de schutters, immers, de meesten willen het liefst het resultaat met eigen ogen aanschouwen. Tijdens deze wedstrijd hebben wij ook onze nieuwe signaalautomaten gebruikt die uitstekend bleken te functioneren en, ook niet onbelangrijk, door iedreen goed te horen. Enige smet op deze goed verlopen wedstrijd was een hardnekkig probleem met de wedstrijdsoftware die, achteraf, veroorzaakt bleek door een haperende USB stick. Gevolg hiervan was dat de schutters veel langer dan normaal moesten wachten op de uitslag en dat diezelfde uitslag niet correct op onze site stond. Inmiddels zijn deze problemen verholpen, met excuses voor het ongemak. Bedankt voor uw deelname en tot ziens bij onze volgende Service Pistol of MP wedstrijd!

.
Met vriendelijke groet, TeamMP SV Prins Hendrik Veenendaal

 

25-04-2015
DK + OPEN RANKING SPORTPISTOOL MAART 2015 
  Uitslagen hier!
Op 20 en 21 maart 2015 hebben wij het DK Sportpistool georganiseerd voor het district 2, afdeling Utrecht, Zuid Flevoland en 't Gooi. De wedstrijd was tevens "Open" en dat betekend dat wij ook weer schutters uit andere districten mochten begroeten. Het was voor ons vooral een weerzien van bekende schutters en wat ons betreft was het een prettige en soepel verlopen wedstrijd en gezien de reacties van de schutters hebben zij dit ook zo ervaren. Bedankt voor uw deelname en tot de volgende wedstrijd!


Met vriendelijke groet, Wedstrijd Team SV Prins Hendrik Veenendaal

 

19-04-2015
LEGES WAPENVERLOVEN VERHOOGD PER 1 MEI 

Voor het aanpassen van de leges is een wijziging in de Regeling Wapens en Munitie noodzakelijk geweest, die op 27 maart 2015 is gepubliceerd in de Staatscourant en die regeling is  op 28 maart 2015 in werking getreden. Als gevolg van misverstanden in de uitvoering van de verhoging van de leges voor wapenverloven is door de Nationale Politie, in overleg met het Ministerie van Veiligheid & Justitie, besloten de verhoging van de leges echter pas per 1 mei 2015 te laten ingaan. Voor diegenen die reeds eerder een verlof hebben aangevraagd, verlengd of bijschrijvingen hebben gedaan en aan wie de nieuwe tarieven in rekening zijn gebracht, geldt dat zij de meerkosten kunnen terugvorderen.

In de praktijk komt het erop neer dat het huidige tarief voor het verkrijgen en verlengen van een verlof, nu nog € 10,00, wordt verhoogd. Voor het verkrijgen van een verlof zal met ingang van 1 mei 2015 € 65,00 moeten worden betaald en voor het verlengen van een verlof € 30,00. Een wijziging op het verlof, zoals het bijschrijven of afschrijven van een vuurwapen, wordt met € 15,00 belast. klik hier voor de publicaie in de Staatcourant

 

30-03-2015
IN MEMORIAM

Met grote verslagenheid hoorden wij van het plotseling overlijden op maandag 2 maart 2015 van onze secretaris

COEN VAN ROEKEL

Coen heeft twee decennia lang met verve en op een onnavolgbare wijze zijn taak als secretaris uitgevoerd voor onze club. Daarnaast was Coen ook gewoon een vriend, constructieve gesprekspartner, iemand die open stond voor andere meningen. Bindend binnen de club, belangstellend, gedreven. Een vraagbaak en allesweter. Een uniek mens!

Wij wensen zijn vrouw en kinderen, Sylvia, Samantha, Davy, de kracht toe om het verlies te dragen

Het afscheid van Coen is definitief, maar de herinnering aan hem onuitwisbaar

15-12-2014
"VEILIG SPORTKLIMAAT" BIJ SV PRINS HENDRIK

Het Ministerie van VWS en de NOC*NSF hebben een programma opgezet om tot een veiliger sportklimaat in Nederland te komen. De schietsportvereniging Prins Hendrik is één van de verenigingen die voldoet aan de eisen voor een veilige sportbeoefening en mag zich daarom een VSK-vereniging noemen.

10-11-2014
REPORTAGE 'UNDERCOVER IN NEDERLAND'

Met gemengde gevoelens hebben wij kennis genomen van de reportage van Alberto Stegeman in Undercover in Nederland. In de uitzending van 9 november jl. "controleert" de heer Stegeman een aantal Nederlandse schietsportverenigingen op de naleving van de regels, die in de afgelopen jaren steeds strakker zijn geworden. Wij zijn van mening dat het een normale zaak is dat schietsportverenigingen volgens de geldende regels en procedures werken en ook dat hierop toezicht wordt gehouden. In de uitzending worden 3 verenigingen (van de 700) uitgelicht waar het niet gaat zoals het hoort te gaan. De manier waarop deze beelden tot stand komen, vinden wij echter uiterst bedenkelijk. Ook wordt de reportage naar onze mening onterecht afgewisseld met beelden van of n.a.v. het drama dat zich heeft afgespeeld in Alpen aan de Rijn. Dit wekt de suggestie dat er een verband bestaat tussen dergelijke drama's en de getoonde overtredingen op deze schietsportverenigingen/schietcentra. Dit verband bestaat niet en is ook nooit aangetoond.
Het bestuur van de schietsportvereniging Prins Hendrik herkent zich overigens totaal niet in de getoonde beelden. Sinds 2010 zijn wij gecertificeerd met een KNSA kroon en tonen daarmee aan dat wij werken conform een groot aantal regels en protocollen. De veiligheid heeft de absolute prioriteit en dat betekent onder andere dat u bij ons uitsluitend leden en introducés zult aantreffen die schieten met wapens waarmee zij volgens de faseringsregeling ook mógen schieten. Introducés worden altijd 1 op 1 begeleid en zonder een geldig legitimatiebewijs en registratie van hun gegevens mogen zijn niet schieten. Ook het nuttigen van alcohol is natuurlijk niet toegestaan voor het schieten. Voor wapens is er een afgesloten wapenkamer en kluis en aan de bar zult u geen wapens aantreffen. Ook denken wij een juiste invulling te geven aan de vele, hier niet genoemde regels en protocollen.
Hoe dan ook is de schietsport nog steeds een mooie sport om te beoefenen. Heb u wellicht interesse? Kom dan gewoon eens binnenlopen, bij voorkeur op de trainingsavond op woensdag. U kunt dan zelf ondervinden dat het ook anders kan dan in de getoonde beelden. Heb u vragen over de vereniging of de binnen de schietsport geldende wetten en regels, stelt u deze dan gerust op
info@svprinshendrik.nl of via het contactformulier op deze website.

 

07-10-2014
AK + OPEN RANKING MP OKTOBER 2014 
  Uitslagen hier!
Op 3 en 4 oktober 2014 hebben wij het AK Militair Pistool georganiseerd voor het district 2, afdeling Utrecht, Zuid Flevoland en 't Gooi. De wedstrijd was tevens "Open" en elk (eerste) resutaat telde ook mee voor de ranking in het kersverse seizoen 2014/2015. U kwam als schutter weer in grote getale opdagen, sommigen moesten daarvoor een lange rit maken. We voelden ons gevleid bij de diverse positieve reacties en opmerkingen van schutters die "graag bij Prins Hendrik over de vloer komen". Ook de roep van een aantal schutters om toch vooral meer dan 2 MP wdestrijden per jaar te organiseren, is niet aan ons voorbij gegaan. Ook lijkt er behoefte te zijn aan wedstrijden voor Service Pistol. Onze accommodatie in het midden van het land is daarvoor bij uitstek geschikt. Of wij aan die vraag tegemoet kunnen of willen komen, zal de komende tijd duidelijk worden. Hoe dan ook danken wij u voor uw aanwezigheid. Altijd weer veel bekenden, maar af en toe ook wat nieuwe gezichten er tussen. Wij hebben er in ieder geval van genoten en we zien u natuurlijk graag terug op toekomstige wedstrijden.
Met vriendleijke groet, TeamMP SV Prins Hendrik Veenendaal

 

02-10-2014
AFSLUITING VERLENGDE SPORTLAAN OKTOBER 2014
Vanaf 6 oktober is de Verlengde Sportlaan vrijwel de gehele maand afgesloten. De straat en perkeerstroken, etc. worden op de schop genomen en volledig vernieuwd. Meer informatie vindt u hier. Dit betekent helaas dat er de komende tijd niet kan worden geparkeerd in de Verlengde Sportlaan. U kunt nog wel parkeren op het terrein van DOVO (1 min lopen), of anders uitwijken naar het perkeerterrein bij het zwembad (3 minuten lopen). Het is wellicht wel mogelijk om op de fiets onze accommodatie te bereiken.

 

04-06-2014
NK SPORTPISTOOL MEI 2014 
  
Uitslagen hier!
     Finale hier!
Op 24 en 25 mei 2014 mochten wij als SV Prins Hendrik het Nederlands Kampioenschap voor de discipline Sportpistool organiseren. Een flink aantal schutters dat voldeed aan de eisen voor ranking kwam naar Veenendaal.  Sommigen schoten zowel met licht- als zwaar kaliber en stonden vele uren op de schietbaan, waardoor zij weinig meekregen van het prachtige weer op dat moment. Voor de dames werden een semi-finale en 2 finales geschoten om te bepalen wie goud, zilver en brons verdiende. Voor de uitslagen kunt u op de links hierboven klikken. Wij danken alle deelnemers en vrijwilligers voor hun bijdrage aan dit NK!

 

07-04-2014
OPEN RANKINGWEDSTRIJD MP APRIL 2014 Uitslagen hier!
Op 4 en 5 april 2014 mochten wij weer een groot aantal schutters verwelkomen op de Verlengde Sportlaan 1.Dit keer geen wegopbrekingen en dus waren de meeste schutters netjes op tijd aanwezig. Slechts een enkeling had nog per abuis de Verlengde Spoorlaan ingetoets in het navigatiesysteem en kwam dus heel ergens anders terecht. De wedstrijd is prima verlopen en wij hebben uw deelname en aanwezigheid erg op prijs gesteld. Vanwege het verplichte gebruik van kamervlaggen, werden deze door ons aan alle schutters ter beschikking gesteld en hoefde wij deze niet terug te hebben. Op die manier beschikte iedereen over een kamervlag. De reacties varieerden van "prima nieuwe regel" via "ik zie het nut er niet zo van in" tot "wat een waardeloze regel", maar wij hebben het gebruik daarvan niet verzonnen. De kamervlag is sinds 1 oktober 2013 door de KNSA verplicht gesteld en dat gebeurde naar aanleiidng van nieuwe ISSF regels. Nu is MP geen ISSF discipline, maar de regels voor de kamervlag zijn gewoon parallel doorgetrokken. Naar onze mening een goede maatregel, alleen is de procedure voor MP niet altijd even handig. Na het DK Sportpistool en een Open KKP was dit overigens onze 3de wedstrijd dit jaar. Volgende maand volgt nog het NK Sportpistool. MP schutters kunnen rond oktober-november weer bij ons terecht. Wij houden trouwens op woensdagavond 1x per 2 weken een trainingsavond Militair Pistool. Bent u op uw vereniging niet in de gelegenheid om MP te trainen, neem dan eens contact met ons op. Doorgaans is er voldoende ruimte voor nog een aantal schutters.

 

21-03-2014
DK District 2 SPL + OPEN KKP
    Uitslagen SPL   Uitslagen KKP
Op 14 en 15 maart is bij ons het DK Sportpistool verschoten. Naast deze wedstrijd is ook een Open KKP wedstrijd gedraaid. Beide wedstrijden zijn erg goed verlopen en wij danken onze deelnemers dan ook hartelijk voor hun aandeel in dit goede verloop. Wij zien u dan ook graag terugkeren. Graag vestigen wij dan ook uw aandacht op onze MP wedstrijd op 4 en 5 april aanstaande. Wellicht staat de wedstrijd volgeboekt, maar plaatst u zich dan vooral op de reservelijst. In de meeste gevallen komt er hier en daar nog wel een baan vrij. Verder kunt u op 24 en 25 mei het NK voor de discipline Sportpistool bij ons verwachten. Nogmaals dank en we hopen u spoedig weer te zien!  

 

21-10-2013
AK MILITAIR PISTOOL
  uitslagen hier
Het AK voor de discipline Militair Pistool zit er voor het district 2, afdeling Utrecht/'t Gooi/Zuid Flevoland weer op! Wat ons betreft succesvol verlopen en wij danken u hartelijk voor uw deelname. Enkele schutters kwamen helaas niet opdagen (wellicht vergeten want lang van tevoren ingeschreven?) of hebben zich vlak voor of tijdens het AK afgemeld. Dat is vervelend want dan is het niet meer mogelijk om de lege plekken op te vullen. Nog een mededeling voor de schutter die dachten dat zij te hoog stonden geklasseerd: De KNSA heeft met ingang van 1 oktober 2013 zowel de E als de D-klasse geschrapt voor de discipline MP. Er bestaan momenteel alleen nog de klassen H-A-B-C en iedereen die dus voorheen in D of E stond, staat nu in de C klasse. Zie de KSNA site voor de klasseringslimieten. Nogmaals dank voor uw belangstelling en graag tot zien op onze MP- en/of SPL wedstrijd in het voorjaar van 2014!  

 

04-09-2013
VERLENGEN VAN UW VERLOF 

In onze regio gaat het verlengen van de verloven weer van start. De meeste van u kennen het klappen van de zweep inmiddels. Zorg dus dat u uw verlof plus bijlage meeneemt en ook uw KNSA pas (2013) en uw schietbeurtenregistratieboekje / bewijs van lidmaatschap. Deze dient te zijn voozien van een pasfoto een handtekening van uzelf en de secretaris. Achterin dient een stempel voor 2013 te staan. Indien uw verlof niet meer kan worden verlengd moet u  een nieuwe pasfoto meenemen.
Nieuw is dat u alleen nog kunt betalen dmv uw PIN pas en dat u uw verlof alleen nog persoonlijk ter verlenging kunt aanbieden. Hoewel u van Korpscheftaken een uitnodiging ontvangt, blijft u zelf verantwoordelijk voor het tijdig ter verlenging aanbieden van uw verlof (tenminste 2 weken voor de vervaldatum!). LET OP: Per 1 oktober wordt gevraagd om het zogenaamde "Inlichtingenformulier". U dient dit te overleggen bij uw verlofaanvraag of -verlenging (zie sectie  "Downloads" in de linker kolom op deze pagina).

 

15-08-2013
START PILOT INTERNE COMPETITIE 

Op 1 september start de pilot voor de Interne Competitie (IC). Voor iedereen die zich heeft opgegeven staat dan achter de balie de eerste set kaarten klaar (m.u.v. MP). De pilot omvat een IC waarbinnen dit jaar nog 2 wedstrijden worden verschoten. Wij doen dit voor u en ons om ervaring op te doen en we willen de resultaten gebruiken om een soort gradatie aan te brengen (klassering), welke straks geldt binnen de officiele IC die start in januari 2014. Vanaf 2014 bestaat de IC uit 5 wedstrijden. Uw wedstrijdkaarten kunt u aan de balie krijgen tegen overleggen van 5 euro voor 2013 en in januari 15 euro voor 2014 (5 wedstrijden). In de wapenkamer kunt u uw kaarten kwijt in kunststof bakken, 2 voor de lopende wedstrijdkaarten en 2 voor de afgeschoten kaarten. Nog steeds hebben een aantal schutters die wel een deelnameverplichting hebben, zich niet gemeld. Bij niet aanmelden gaan wij ervan uit dat u een geldig KNSA rankingresultaat zult behalen of u bij een andere vereniging meedoet aan de IC. In dat laatste geval ontvangen wij graag een verklaring van het bestuur van uw andere vereniging. Als bestuur zijn wij verplicht om te controleren of onze verlofhouders voldoen aan de wedstrijdverplichting. Iemand die daar niet aan voldoet, voldoet tevens niet meer aan de voorwaarden die zijn gesteld aan het voorhanden hebben van vuurwapens en munitie, met voor de hand liggende gevolgen. Meld u zich dus snel aan!

 

02-07-2013
POLITIECONTROLE IN UNIFORM 

Het is een normale zaak dat verlofhouders van tijd tot tijd een controle krijgen. Deze controle mag gewoon worden uitgevoerd door de geiniformeerde politie en aangezien de controles vaak tijdens het reguliere politiewerk gebeuren, zal dit ook steeds vaker voor komen. Het is zeker geen regel dat de controle dient te worden uitgevoerd door agenten in burgerkledij. Wij (en ook de politie) begrijpen dat het wellicht als vervelend wordt ervaren om 'politie aan de deur te hebben', maar dit hoort er nu eenmaal bij. Wij vragen u om een beetje begrip en verzoeken u om deze mensen gewoon hun werk te laten doen.

 

10-06-2013
VERTROUWENSCONTACTPERSOON (VCP) 

Conform de eisen voor certificering van de KNSA heeft het verenigingsbestuur een zogenaamde vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Leden van de vereniging kunnen contact opnemen met de VCP wanneer zij zich zorgen maken over het bezit of gebruik van vuurwapens door leden van de vereniging. Dit kunt u ook zelf zijn. Denk hierbij aan situaties zoals echtscheiding waarbij vuurwapenbezit nadelig voor de verlofhouder kan uitpakken. U zult niet de eerste zijn waarbij de partner zich "bedreigd" voelt en de wapens door de politie worden opgehaald. Vaak is het beter om zelf preventieve maatregelen te nemen. Vraag dus advies aan de VCP! De VCP is er overigens niet voor privézaken en kwesties waarbij verenigingsregels worden overtreden. Dat is geregeld binnen ozne statuten en het HHR en dit wordt afgehandeld door het bestuur. De contactgegevens en meer info vindt u via de link die links bovenaan deze pagina staat.

 

02-02-2013
SCHIETEN MET VUURWAPENS > SELECTIETABEL 

Inmiddels is bij vrijwel iedereen bekend dat op schietsportverenigingen niet zomaar met elk wapen geschoten mag worden. E.e.a. is afhankelijk van 'ervaring'. Zo mogen nieuwe leden in het eerste jaar alleen schieten met klein kaliber vuurwapens van de vereniging en valt deze beperking na 1 jaar volledig weg. Dat geldt weer niet indien wordt geschoten met wapens van mede-leden of bij een andere vereniging. Ook het verlofsysteem is gefaseerd. Om enigszins een indruk te krijgen van waarmee mag worden geschoten, in welke situatie en door wie, hebben wij een selectietabel geplaatst. 
Klik hier voor de tabel in PDF formaat.

 

02-02-2013
VERPLICHTE DEELNAME AAN WEDSTRIJDEN 

Uiterlijk op 31 december moeten alle vereniging hun leden de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan een verenigingscompetitie. Dit omdat verlofhouders dan moeten aantonen dat zij de schietsport in wedstrijdverband beoefenen. Verlofhouders dienen 5x deel te nemen aan een interne competitie teneinde een redelijk belang voor hun wapenbezit aan te tonen. Wij streven ernaar om het systeem zodanig te maken dat op uw normale schietavond kan worden deelgenomen en de deelname telt ook gewoon als een schietbeurt. Hiermee komt de minimum eis van 18 schietbeurten dan in feite op 13 normale schietbeurten en 5x deelname aan een interne wedstrijd. Dit geldt ook voor mensen die op korte termijn een verlof willen aanvragen. Voor leden die al andere KNSA wedstrijden schieten, geldt dat zij 3 resultaten op de rankinglijst moeten hebben en daarmee zijn gevrijwaard van deelname aan een interne competitie. Leden die alleen schieten met wapens van de vereniging of medeleden, hoeven niet deel te nemen. Leden die tevens lid zijn van een andere vereniging, hoeven maar bij 1 vereniging deel te nemen. Het aantal wapens op verlof is verder niet van belang.

 

16-01-2013
NIEUWE CIRCULAIRE WAPENS EN MUNITIE CWM-2013

Zoals eerder al aangekondigd is vandaag de nieuwe Circulaire Wapens en Munitie CWM-2013 in de StaatsCourant gepubliceerd. U kunt deze in de downloadsectie in de linker kolom hiernaast, of via
deze link downloaden. Uiteraard zullen wij u zo spoedig mogelijk berichten over ter zake doende wijzigingen of aanvullingen. Voorlopig na vluchtig doorlezen de volgende algemene zaken:  >>> Bij verlofaanvraag/verlenging dient voortaan een inlichtingenformulier te worden ingevuld, waarin u uw geschiktheid aantoont tbv het bezitten van vuurwapens/munitie. U geeft tevens 2 referenten op, waarvan één de juistheid van uw verklaring kan bevestigen en er één het redelijk belang tot het voorhanden hebben van vuurwapens kan bevestigen.  >>> Kluizen met een leeggewicht van 200kg of zwaarder, hoeven niet te worden verankerd.  >>> Leden die minimaal 1 jaar KNSA lid zijn, mogen schieten met ALLE toegestane verenigingswapens. Indien wordt geschoten met wapens van prive-verlofhouders, geldt ook in het tweede jaar een beperking, namelijk tot ISSF geschikte wapens, dus pistolen met max kaliber 9mm/.38". Na 2 jaar met ALLE toegestane wapens.

10-01-2013
10-RITTENKAART BAANGEBRUIK VOOR GASTSCHUTTERS
Gastschutter kunnen al jaren gebruik maken van onze schietbanen tegen betaling van een tarief van €6,-. Gastschutters zijn LEDEN van andere verenigingen, in bezit van een KNSA licentie die bij ons veelal een discipline schieten die op de eigen vereniging niet wordt beoefend. Vanaf nu is het mogelijk om voor een bedrag van €45,- een "10-rittenkaart" aan te schaffen. Op die manier kunnen schutters die vaker komen, tegen gereduceerde prijs schieten. De kaart is alleen geldig voor de kaarthouder zelf en 1 jaar geldig. De kaart kan met bijbetaling van 1 euro ook worden gebruikt om een rondje Militair Pistool, Duel of Service Pistool mee te trainen. Overige kaarten te verkrijgen aan de TC balie.

07-10-2012
NIEUWE CIRCULAIRE 2012-II

We hadden 'm al aangekondigd en inmiddels is ie er dan. Per 1 oktober 2012 is de nieuwe circulaire voor wapens en munitie van kracht geworden.Of we er blij mee moeten zijn? Nou, nee dus. De CWM is er gekomen naar aanleiding van het AadR incident, maar niets van de aanpassing had een dergelijk incident kunnen voorkomen. Het lijkt vooral een kwestie van schuttertje pesten en de schietsport minder aantrekkelijk maken. Enkele algemene wijzigingen zijn dat verlofhouders vanaf 1 januari 2014 moeten aantonen dat zij lid zijn van een door de KNSA gecertificeerde vereniging en dat zij de sport in wedstrijdverband beoefenen. Dat eerste punt is geen probleem. Wij zijn immers reeds gecertificeerd volgens een zwaarder systeem en aan het tweede wordt naar verluid voldaan wanneer men meedoet aan een clubwedstrijd. Geen punt, naast onze officiele wedstrijden, zetten we dan ook een clubwedstrijd op. Het meest verandert er voor nieuwe leden. Leden die minder dan 1 jaar KNSA lid zijn, mogen voortaan op de eigen vereniging alleen schieten met wapens die binnen een Olympische discipline vallen. Die discipline hoeft u er echter niet mee te schieten. Zodra men 1 jaar KNSA lid is, mag men alle wapens schieten die in het verband van de vereniging gebruikt mogen worden. Dus feitelijk zoals het was. Hetzelfde, maar dan nog een stapje verder, gaat het er aan toe bij de aanvraag van een wapenverlof. Hier zijn de wapens opgedeeld in die groepen. Het eerste jaar mag er slechts een wapen op het verlof staan dat binnen een Olympische discipline past. Het tweede jaar mogen ook wapens worden bijgeschreven die binnen ISSF disciplines vallen en het derde jaar mogen alle wapen die binnen een KNSA discipline vallen worden bijgeschreven. Op de website van de KNSA
kunt u alles lezen over de nieuwe CWM2012-II. U kunt ook in het kort de gevolgen voor onze leden lezen of de CWM2012-II downloaden.

22-06-2012
AED

Inmiddels hangt ie alweer een aantal weken in de centrale hal; een AED ofwel Automatische Externe Defibrillator. In geval van een circulatiestilstand door ventrikelfibrilleren stijgen de overlevingskansen hiermee van ca 5% naar bijna 80%. Het apparaat werkt verregaand automatisch en praat degene die het bedient, door de procedure heen. De
handleiding hebben we we ook.

22-06-2012
NIEUWE VOORZITTER PER 29 MEI 2012

Wie op de ALV aanwezig was, of wie de laatste nieuwsbrief inmiddels heeft gelezen, weet dat de schietsportvereniging een nieuwe voorzitter heeft. Huib Klink is zijn naam en voor wat betreft de verstrekking van persoonsgegevens willen we het hier bij laten. Wie hij is en wat hij doet, kunnen leden in het kort lezen in de nieuwsbrief. Wilt u echt kennis met hem maken? Kom dan gewoon eens een praatje met hem maken in ons verenigingsgebouw, waar hij regelmatig is te vinden. Het bestuur van de SV Prins Hendrik wenst Huib veel succes toe in zijn nieuwe functie en kijkt uit naar een plezierige en contructieve samenwerking.

16-04-2012
VERBOD STILETTO'S, VALMESSEN EN VLINDERMESSEN

Het blijkt dat een aantal sportschutters ook interesse aan den dag legt voor blanke wapens. Deze worden ook met regelmaat meegedragen aan de riem of in de broekzak. Een standaard uitklapbaar zakmes is doorgaans toegestaan, mits deze uitgeklapt niet langer is dan 28cm, aan slechts 1 kant is geslepen en geen stootplaat heeft. Zelfs stiletto's, valmessen en vlindermessen zijn toegestaan indien deze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Per 1 mei is dat laatste niet meer het geval. Vlindermessen, valmessen en stilettos, dus alles wat met een druk op de knop "open" gaat, is dan volledig verboden. Ook ballistische- en vilmessen mogen niet. Als verlofhouder en sportschutter dient u te beseffen dat na 1 mei het bezit van dergelijke messen u uw verlof kunnen kosten. Heeft u er eentje, zorg dan dat deze wordt ingeleverd! Voor messen die wel mogen, blijft gelden dat deze niet mogen worden meegenomen naar evenementen, de kroeg, etc, of daar waar de APV dit verbied. Zorg dat u op d hoogte bent! Het is maar een tip...

02-04-2012
MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN LEGAAL WAPENBEZIT
Naar aanleiding van enkele incidenten binnen en buiten Nederland, welke naar onze mening de schietsport niet mogen worden aangerekend, heeft de minister van Veiliheid en justitie een aantal maatregelen aangekondigd ter beheersing van legaal wapenbezit. Hiertoe heeft de minister een overeenkomst met de KNSA gesloten welke behelst dat een aantal maatregelen worden doorgevoerd die de kans op misbruik van legale wapens zoveel mogelijk moeten beperken zonder de schietsport onnodig te beperken. Een ingrijpende maatregel is het verbod dat de minister heeft aangekondigd op de dynamische disciplines. Deze maatregel treft ons niet, want de betreffende disciplines worden door ons niet beoefend. Wij betreuren niettemin het besluit omdat het toch ten koste gaat van een tak van schietsport en een aantal verenigingen en sportschutters hard treft. Een tweede groot project is de verplichte basiscertificering van alle 714  in Nederland gevestigde schietsportverenigingen. Ook dit raakt ons niet, omdat wij sinds 2010 reeds voldoen aan een veel zwaardere certificering, namelijk die voor een KNSA kroon. Helaas is dit het geval bij amper 30 schietsportverenigingen en voor de rest geldt dat zij straks veel werk te verzetten krijgen. Verder staat er een verlofsysteem in de planning waarbij het wapen dat je mag aanschaffen, afhangt van je leeftijd en ervaring en zijn er nog een aantal andere zaken die de minister wil veranderen. gepaard met dit pakket aan maatregelen zullen de CWM, WWM en RWM worden gewijzigd. Wij hebben de belangrijkste zaken voor u samengevat in onze laatste nieuwsbrief. Alle leden die ons van een geldig e-mailadres hebben voorzien, hebben deze in hun postbus ontvangen. Zodra er meer didelijk is, zullen wij u meteen op de hoogte brengen.

Klik hier voor de SVPH Nieuwsbrief 2012-03 (leden)
Klik hier voor de brief van de Minister aan de Tweede Kamer
Klik hier voor de overeenkomst tussen KNSA en Minister van Veiligheid en justitie

11-01-2012
NIEUWE CIRCULAIRE WAPENS EN MUNTIE (CWM2012)

De StaatsCourant bevestigt dat de nieuwe Circulaire voor wapens en Munitie, kortweg CWM2012, van kracht is geworden. De CWM 2012 bevat vooral enkele technische wijzigingen en is verder gelijk aan die van 2005. Kijk op deze link voor de gepubliceerde CWM2012 tekst in PDF formaat. Overigens staat dit los van eventuele maatregelen n.a.v. de recente incidenten. In de loop van 2012 zal naar alle waarschijnlijkheid de CWM2012 nogmaals worden aangepast en daarbij mogelijk ook de Regeling Wapens en Munitie (RWM) en zonodig de Wet Wapens en Munite (WWM).

16-12-2011
WET VAN DAM
 Per 1 december 2011 is de Wet van Dam ook van kracht voor verenigingen. Deze wet voorkomt dat abonnementen etc. stilzwijgend weer voor een jaar mogen worden verlengd. Voor lidmaatschappen bij verenigingen is een mildere vorm van de wet van kracht. Deze betekent in feite dat lidmaatschappen stilzwijgend mogen verlengd, zoals dat tot nu toe al het geval was, onder voorwaarde dat leden hierover worden geinformeerd. Voor ons als schietsportvereniging betekent dit dat wij de plicht hebben om onze leden te informeren over de wijze waarop het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend wordt verlengd, behoudens tijdige opzegging en de wijze waarop kan worden opgezegd met bijbehorende informatie. Eén van de manieren waarop dit is toegestaan is door middel van een knop op de hoofdpagina van de website. U vindt de knop genaamd "Opzeggen?" in de linker kolom op deze website onder "Lidmaatschap 20xx".

09-06-2011
BELANG VAN GOEDE GEHOORBESCHERMING
(ook junioren) 
Zoals iedereen weet maken vuurwapens lawaai. Hoewel het oor het vaak anders "ervaart" is de dB waarde van zowel een kleinkaliber- als een grootkaliber pistool rond de 140dB. Echter ook het schot van een persluchtwapen produceert bijna 90dB! Deze waarde ligt boven de veilige grens van 80dB, waarbij bij frequente blootstelling blijvende schade aan het gehoor kan optreden. Aangezien gehoorbeschadiging niet is terug te draaien, hebben wij voor onze junioren het dragen van gehoorbescherming, in dit geval oordoppen, verplicht gesteld. De gehoorbescherming kost eenmalig €6,- per juniorlid. Bij gebruik van vuurwapens adviseren wij onze schutters om oorkappen te gebruiken, bijvoorbeeld zoals wij de aan de balie beschikbaar stellen. Minder geschikt voor regelmatig gebruik zijn oordoppen of autoplastieken, aangezien deze alleen de gehoorgang afsluiten en er ongemerkt nog steeds geluid via het omliggend weefsel kan binnenkomen en dit nog steeds voor gehoorschade kan zorgen. Met in gedachte het spreekwoord "een gewaarschuwd mens telt voor twee", willen wij de keuze aan uzelf laten.

 

- - - - - - - - - - - - - - -
Contactgegevens vrijwilligers (gesloten)Vrijwilligers   
- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -
Aangesloten bij
KNSASKGV
Sponsors verenigingPietjouw Auto's
Website    E-mail


Veendaler kaas

Website    
E-mail


Dylan's Garage

Website    E-mail

Schietsportvereniging Prins Hendrik, Verlengde Sportlaan 1, 3905AE Veenendaal
Tel. 0639 388592 - E-mail. info@svprinshendrik.nl
KvK Utrecht 40476968 - Postbank 2032447